Cerez Ekleme

Tarih:2024-06-15 16:14:46

Kişisel verileriniz ile ilgili talep ve şikâyetlerinizi, KVKK'nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in başvuru usulünü düzenleyen 5. maddesine uygun şekilde kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte, veri sorumlusu Şirket’in Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:8C, Ümraniye, İstanbul adresine veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde yukarıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, ücret alınacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, 16/08/2023 tarihinde güncellenmiştir. Değişiklik olması durumunda, yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Ticaret Sicil No: 337056-5
Mersis No: 0892066222000001
Ticaret Unvanı: EASY İNTERNATIONAL TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:8C, Ümraniye, İstanbul
İnternet sitesinin adresi: https://easycryptoland.com/


Ara